Eylül 22, 2020

11.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

 

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.03.2019 Cuma günü

Saat 11:00’de Ataevler Mah.Belde sk.No:2 Gizemler iş Mrk.A Blok Daire:1-2 Nilüfer/BURSA adresindeki Bursa ili

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 16/03/2019 Cumartesi günü saat 11:00’de  Üçevler Mah.Küçük Sanayi Sitesi Besob Eğitim Merkezi 29.sokak.No:2 Diva Salonu Nilüfer/BURSA adresinde aşağıdaki aynı gündemle yapılacaktır.İlanen duyurulur.

 

Yönetim Kurulu Adına

 

Adem Yavuz PAŞAY                      İsmail ANIL

Yön.Krl.Bşk.Yardımcısı                 Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM

 

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Divan Başkanlığı Seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 5. Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 2017-2018 yılları Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibrası ile Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği A.Ş’nin 2017-2018 yılları Yönetim kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
 6. Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 2017-2018 yıllarına ait Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibras ile Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği A.Ş’nin 2017-2018 yıllarına ait Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının  ayrı ayrı okunması ve ibrası,
 7. 2019-2020 yılları çalışma programları ile bütçelerinin okunması ve oylanması,
 8. Birliğin başka birliklerle,kamu kurumları,belediyeler,Avrupa Birliği (TKDK,İPARD),Kalkınma ajansları ile birlikte işbirliği yapması,İç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya,hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi,uygulamaların gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede her türlü hayvancılık ve tarım ürünlerinin üretilmesi,depolanması,sosyal tesislerin kurulması,satın alınması,ortak olunması ve/veya kiralanması ile katkı payı belirleme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Alım-Satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ve alınacak ürünün niteliğini,azami fiyatını,satılacak yada kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi,bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğinin,yerinin ve azami fiyatının,satılacak gayrimenkulun asgari fiyatının belirlenmesi,bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç,gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini,Canlı hayvan İthalatı ile ilgili Banka kredi kullanımı ve İthalat-ihracat izinleri de dahil olmak üzere karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
 13. Yıllık Islah bedelinin(Soykütüğü hizmet bedeli) tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 14. Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve yönetim kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar verilmesi,
 15. Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının ve yolluklarının mevzuata göre belirlenmesi,
 16. Personel alımı ve çıkartılması,kadro ve ücretleri ile yolluklarının belirlenmesi,şube ve alım satım merkezlerinin açılması-kapatılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 17. Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 18. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığıyla hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının(cari hesaplarının)kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 19. Birlik ve Birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya banklardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul,ipotek ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 20. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliğin sahip olduğu şirketin, sperma,embriyo,canlı hayvan,hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması,yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 21. Birliğin, sahibi olduğu şirketin hizmetlerini yürütmesi sırasında Birliğin ihtiyacı doğrultusunda borç alınması ve verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 22. Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması,işletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 23. Her türlü kiralama konusunda karar alınması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 24. Birliğimizde üyeliği düşen ve ödenmeyen borçları bulunan eski üyelerimizin 200 TL’ye kadar borçlarının,bu borcun takibi için yapılacak icra masraflarının fazlalığı dikkate alınarak terkini konusunun oylanmasına,
 25. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,
 26. Yönetim kurulu, Denetleme kurulu ve Merkez Birliği temsilcilerinin seçimi,
 27. Dilek ve temenniler
 28. Kapanış

 

Yazar hakkında

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir