Haziran 07, 2023

Islah Amaçlı Çiğ Sütte Kalitenin Desteklenmesi

Amacı; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında yürütülmekte olan Soykütüğü ve Döl Kontrolü projeleri kapsamında,süt verim kaydı tutulan ineklere ait çiğ süt içeriğinin(Yağ,protein,somatik hücre,laktoz,kuru madde ve üre)analiz edilerek,bu özellikler bakımından gelecek nesillerin ıslah edilmesini sağlamak,ulusal çapta sığırlarda meme sağlığı mücadele programlarına ve rasyonel hayvan besleme konusunda sığır yetiştiricilerine bilgi desteği sağlamak ve sağlıklı süt üretmektir.

Proje; Bursa,Balıkesir,Tekirdağ,Ankara ve İzmir İllerinde 10 baş ve üzeri saf ırk ineği olan soykütüğü işletmelerinde uygulanmaktadır.Bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda işletmenin yıllık aldığı toplam süt destekleme miktarına  lt başına 0,02 tl ilave olarak destek verilmektedir.

Bu amaçla; ilimizde Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliğinde tamamen Birliğin özkaynağı ile “Çiğ Süt Analiz Laboratuarı”mızı kurmuş bulunmaktayız.