Mart 20, 2023

Üyelik Şartları

TAAHHÜTNAME

Bu üyelik formu ile, Birlik tarafından yürütülecek hizmetleri Birlik adına Ana Sözleşmedeki yazılı üyelik hak ve ödevlerinin yerine getirebilmesi ile ilgili tüm yükümlülüklere ve aşağıda belirtilen soykütüğü projesi kayıt sisteminin düzenli tutulması için gerekli olan şartlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. …/…./200..

SOYKÜTÜĞÜ PROJESİ KAYIT SİSTEMİ :

1- Her ayın 15’ine kadar herhangi bir gün işletmemdeki ineklerimin sabah ve akşam verdikleri sütleri doğru olarak ölçüp bildireceğimi,
2- İşletmedeki havanlarımı suni tohumlama yoluyla aynı ırktan tohumlatacağımı,
3- Yaptırdığım tohumlamaların hepsini tarih, boğa adı ve numarası ile bildireceğimi,
4- 14 aylık olmadan düvelerimi tohumlatmayacağımı,
5- Üyelik aidatlarımı zamanında ödeyeceğimi,
6- İşletmemde ki sağmal inek sayısının 5 başın altına düşmesi halinde üyeliğimin de kendiliğinden düşeceğini,
7- Üyelikten 2 defa düştüğümde yönetmelik gereği 3.defa üye olmak için 2 yıl süre geçmesi gerektiğini,

Adı Soyadı

İmza

GEÇİCİ ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

Bu üyelik formu ile, Birlik tarafından yürütülecek hizmetleri Birlik adına Ana Sözleşmedeki yazılı üyelik hak ve ödevlerinin yerine getirebilmesi ile ilgili tüm yükümlülüklere ve aşağıda belirtilen soykütüğü projesi kayıt sisteminin düzenli tutulması için gerekli olan şartlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim;

SOYKÜTÜĞÜ PROJESİ KAYIT SİSTEMİ 

1- Her ayın 15’ine kadar herhangi bir gün işletmemdeki ineklerimin sabah ve akşam verdikleri sütleri doğru olarak ölçüp bildireceğimi,
2- İşletmedeki havanlarımı suni tohumlama yoluyla aynı ırktan tohumlatacağımı,
3- Yaptırdığım tohumlamaların hepsini tarih, boğa adı ve numarası ile bildireceğimi,
4- 14 aylık olmadan düvelerimi tohumlatmayacağımı,
5- Üyelik aidatlarımı zamanında ödeyeceğimi,
6- İşletmemde ki sağmal inek sayısının 5 başın altına düşmesi halinde üyeliğimin de kendiliğinden düşeceğini,
7- Üyelikten 2 defa düştüğümde yönetmelik gereği 3.defa üye olma hakkımın kalmadığını,
8- İşletmesinin tamamı başka ırk hayvanlardan oluşan(Holstein hariç), birlik üyeliği ve soykütüğü sistemine katıldıktan sonra, “Genel Kurulda Oy Kullanabilme” haricinde bir üyenin sahip olduğu bütün haklara sahip olacağını,

Adı Soyadı

İmza

Üyelik Şartları :

Aynı ırktan en az beş baş damızlık ineğe sahip olan herkes birliğimize üye olabilir ayrıntılı bilgi için iletişim sayfamızdaki telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.